Hva sier kundene våre?

På denne side kan du lese hvilken opplevelse våres kunder har hatt med Luxafor.

Kundeanmeldelse

Learningbank

"Vi liker det åpne kontorlandskapet vårt, der vi kan ha interaksjon med hverandre. Men det kan også til tider være en utfordring når det gjelder produktivitet og konsentrasjon. Derfor testet vi Luxafor, og har nå implementert det som et konkret initiativ på arbeidsplassen vår. Luxafor-flagget er et effektivt verktøy for å etablere en kultur der man respekterer hverandres tid og rom.

På et mer individuelt nivå bruker vi Pomodoro-timeren; metoden hjelper oss med å arbeide fokusert med konkrete oppgaver, og fullføre disse oppgavene. Og det er en suksess i seg selv."

kundeanmeldelse

Telmore

Det har vært en glede å bli kjent med Luxafor. Oppgaver krever ofte full oppmerksomhet og fordypning, og Luxafor er et enestående verktøy for dette. Vi har en klar følelse av at vi effektiviserer arbeidsdagen vår. Vi har innført en "Go-Ring-mail"-kultur (gorima), der det er avgjørende at kolleger kan se om noen er opptatt eller ikke.

Det er her Luxafor kommer inn i bildet. I tillegg er den estetisk pent utformet og utrolig brukervennlig.

kundeanmeldelse

Skjoldby & Co

"Når gjester kommer inn på vårt åpne kontor, blir de overrasket over hvor stille det er. Det er en arbeidsro. Alle er konsentrert og fokusert på sin nåværende oppgave.

Det har vært viktig for meg å skape en arbeidskultur hvor man ikke forstyrrer kollegene unødig.

For hvis vi lar oss forstyrre, som jeg hører ofte skjer på andre åpne kontorer, så er vi ikke effektive og produktive. Det fører til at man ikke når det man har planlagt, og at man drar hjem presset og stresset fordi man ikke nådde sine mål. Kanskje er man til og med nødt til å jobbe overtid.

En av de viktigste verktøyene som har skapt denne arbeidskulturen, er Luxafor-lampen. Den sier: 'Jeg kan ikke forstyrres', og det respekteres av både medarbeidere og ledere. Du kan fortsatt snakke med kollegene dine ved skrivebordene eller spille bordfotball, men alltid med respekt for de andre som er på kontoret."

kundeanmeldelse

HEIMDALL'S

"Som en ny og smart høreklinikk med fart på, som har digitalisert mange av prosessene for våre kunder - blant annet via online hørselstest https://heimdalls.dk/hoeretest/ - er det essensielt å kunne se når vi trenger fordybelsestid, samtaler med kunder, osv.

Luxafor er til stor hjelp for oss, da vi har valgt å dra nytte av fordelene med å være i åpne kontorlokaler, slik at vi kan håndtere daglige oppgaver umiddelbart. Det fungerer utrolig bra, og Luxafor er meget profesjonelle! Jeg kan bare anbefale å prøve det.""

Kundeanmeldelse

Bravida

Noen av mine kollegaer testet Luxafor og fant ut at det var veldig nyttig, så vi bestilte flere. Produktiviteten vår har blitt bedre fordi vi enklere kan henvende oss til hverandre, og vi vet med en gang om det er greit å forstyrre.

Når vi arbeider på et prosjekt med en stram tidsfrist, er den røde lampen en "life saver", men egentlig synes jeg at den grønne lampen er mer nyttig. Nå kan jeg avbryte mine kollegaer uten å ha dårlig samvittighet!

Utforsk våre produkter